Krosno

W służbie Kościoła Misyjnego

Siostry Klawerianki to międzynarodowe zgromadzenie zakonne. Tworzymy wspólnoty na wszystkich kontynentach,  ożywiane miłością do Boga i bliźnich, szczególnie najbardziej potrzebujących z terenów misyjnych, współpracujemy w ich ewangelizacji.

Powołane,
do pójścia za Chrystusem, 
by służyć Kościołowi misyjnemu.

Modlitwa jest w sercu naszej misji; ona przenika, inspiruje i uświęca całe nasze życie. Jako siostry klawerianki jesteśmy powołane by dawać przykład rozmodlenia i by nasze wspólnoty były szkołami modlitwy dla wszystkich

Świdnica

20200731_142527_-_zdjęc.jpg

Poznań

DSC_9356.JPG

Podkowa Leśna

DSC_1615.JPG

Kraków

DSC_0710.JPG

Contattaci

Suore Missionarie di S. Pietro Claver

Via dell'Olmata 16

00184 Roma

Italia 

Tel: 064880450

claver.web@gmail.com

La nostra priorità consiste nel tramettere agli altri il fuoco di Cristo

che arde nei nostri cuori, per diffondere sempre più l'amore per la Missione,

radicandolo nel cuore di tutti

Ci caratterizza il desiderio di radicare e consolidare

il Regno di Dio ovunque, specialmente in Africa, innanzitutto mediante la preghiera, la donazione di noi stesse e attraverso varie attività di promozione e sostegno delle missioni.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

© 2020 Suore Missionarie di S. Pietro Claver. Tutti i diritti riservati.

name copy.png